Wegwijs in zonnepanelen land
Wijzer worden in de prijzen?

In een recente publicatie van de Lokale Energiemonitor is bekendgemaakt dat Overijssel dit jaar een prominente positie heeft verworven op het gebied van collectieve zonne-energie. Het afgelopen jaar heeft de provincie indruk gemaakt met de realisatie van 146 nieuwe projecten, wat resulteert in een indrukwekkende 43 megawattpiek aan geïnstalleerde zonnepanelen.

Flinke toekomst plannen

De toekomst ziet er rooskleurig uit, want er staan maar liefst 275 projecten in de pijplijn met een vermogen van 374 megawattpiek. De onderzoekers verwachten dat deze projecten tussen 2024 en 2026 operationeel zullen zijn. Wat opvalt is dat zo’n 78 procent van deze geplande projecten zonnedaken betreft. Maar de echte groei wordt verwacht op het gebied van zonneparken op land, goed voor maar liefst 90 procent van het nieuwe vermogen. Er staan 59 nieuwe zonneparken op land en 2 op water op de planning.

Bereken de prijs

→ Wijzer worden in de prijzen? Gebruik de zonnepanelen calculator en bereken wat de kosten voor jou zullen zijn.

En dat is nog niet alles, want er is ook nog eens een vermogen van 177 megawattpiek aan projecten in voorbereiding. De realisatie hiervan is echter nog niet helemaal zeker.

Uitdagingen en hobbels

Helaas zijn er ook wat hobbels op de weg. In 2023 zijn er relatief veel plannen stopgezet of uitgesteld die in 2022 nog redelijk zeker leken. Dit kwam bijvoorbeeld door het intrekken van een subsidiebeschikking van de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) door de initiatiefnemers, of doordat de subsidietermijn niet gehaald werd.

Veel coöperaties melden dit jaar dat ze moeite hebben om hun plannen financieel rond te krijgen. De hoge prijzen voor zonnepanelen, stijgende arbeidskosten, dure verzekeringen en hogere rentes voor leningen spelen hierbij een rol.

Overijssel en Gelderland aan de top

In 2023 was Overijssel samen met Gelderland de absolute topper op het gebied van collectieve zonne-energie. Interessant genoeg zijn er meer projecten gerealiseerd in Gelderland dan in Overijssel. Noord-Holland heeft het grootste aantal collectieve zonprojecten, voornamelijk bestaande uit relatief kleine zonnedaken. In bijna alle provincies, behalve Flevoland, zijn er nieuwe zonprojecten gerealiseerd in 2023. Zuid-Holland spant de kroon met het grootste aantal nieuwe projecten, terwijl Overijssel het meeste nieuwe vermogen zag.

Dak, grond en water:

Het merendeel van de collectieve zonnepaneelprojecten – namelijk 92 procent – is gerealiseerd op daken. Echter, als we kijken naar het vermogen, is slechts 46 procent op daken gerealiseerd en 44 procent op grond. Opvallend is dat het aandeel zonnestroom van zonnedaken relatief kleiner is geworden; in 2022 werd namelijk 49 procent van het collectieve zonvermogen op daken gerealiseerd. Het vermogen van de zonneparken op land en water blijkt dus groter te zijn dan het vermogen op daken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


Laatste nieuws