Wegwijs in zonnepanelen land
Wijzer worden in de prijzen?
omvormer zonnepanelen

Wanneer je een zonnepanelensysteem meer in detail gaat bekijken zal je tot de vaststelling komen dat er ook een zogenaamde omvormer deel van uitmaakt. Sterker nog, in de praktijk wordt dit onderdeel door experten vaak beschreven als zijnde het hart van de installatie. Dat lijkt misschien op het eerste gezicht een beetje overdreven, maar dat is het niet. Voor een omvormer zonnepanelen geldt namelijk dat ze verantwoordelijk is voor het omzetten van de opgewekte energie in bruikbare stroom voor jouw elektrische apparaten. Zonder een dergelijke omvormer zou een zonnepaneleninstallatie dus eigenlijk helemaal niet kunnen functioneren. Wil je graag alles te weten komen over de omvormer waarvan sprake is bij zonnepanelen? Dan dien je zeker verder te blijven lezen!

Hoe werkt een zonnepanelen omvormer?

Zoals de informatie in de inleiding van deze pagina al duidelijk heeft gemaakt vormt de omvormer een essentieel onderdeel van een zonnepanelen-installatie. Voor dit apparaat geldt dan ook dat ze geproduceerde gelijkstroom op de zonnepanelen omzet in bruikbare wisselstroom. Om dit voor mekaar te krijgen moeten er eigenlijk drie verschillende fases doorlopen worden. Het gaat hierbij om de volgende:

Bereken de prijs

→ Wijzer worden in de prijzen? Gebruik de zonnepanelen calculator en bereken wat de kosten voor jou zullen zijn.

 • Fase 1: De zonnepanelen zorgen voor het produceren van gelijkstroom;
 • Fase 2: De omvormer zorgt voor de omzetting van gelijkstroom in wisselstroom;
 • Fase 3: De elektriciteitsmeter registreert het energieverbruik;

Van belang om te onthouden is dus dat er uit het stopcontact in je woning geen gelijkstroom, maar wisselstroom komt. De omvormer zonnepanelen heeft dan ook als functie om de omzetting te realiseren van gelijkstroom naar wisselstroom. Het apparaat ziet er bovendien eveneens op toe dat de overtollige, groene stroom op een efficiënte manier op het elektriciteitsnet terecht komt.

Welke omvormer zonnepanelen kopen?

Nu je weet wat de exacte functie is van een omvormer kan het de moeite waard zijn om even wat meer in detail in te gaan op weke omvormer zonnepanelen kopen voor jouw situatie nu precies het interessantst is. Wat dit betreft moet je om te beginnen weten dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen vier verschillende soorten omvormers. Het gaat hierbij om de volgende:

 1. String omvormers;
 2. Micro omvormers;
 3. Een zogenaamde power optimizer;
 4. Een hybride omvormer;

In zeer veel gevallen wordt er in de praktijk gebruik gemaakt van een zogenaamde string omvormer bij zonnepanelen. In dit geval worden de verschillende zonnepanelen in één of meerdere strings geplaatst en aangesloten op één centrale omvormer. Om hoeveel strings het dan in de praktijk exact gaat is uiteraard altijd afhankelijk van het aantal zonnepanelen waar gebruik van wordt gemaakt. Bij een 6 zonnepanelen set plat dak is er bijvoorbeeld sprake van 3 strings.

Micro omvormers worden steeds populairder

Voor de string omvormer zonnepanelen geldt dat ze de beste keuze is wanneer alle zonnepanelen over dezelfde oriëntatie beschikken en er geen sprake is van schaduwinval. Helaas blijkt in de praktijk vaak dat dit helemaal niet realiseerbaar is. Het is mede omwille van deze reden dat de zogenaamde micro omvormers door de jaren heen stelselmatig populairder zijn geworden. Het beantwoorden van de vraag welke omvormer zonnepanelen kopen nu precies het interessantst is, is dan ook niet mogelijk zonder eerst even in detail in te gaan op de werking van de micro omvormers.

De micro omvormer is een type omvormer zonnepanelen die in staat is om het vermogen van één of twee zonnepanelen te dekken. Het gebruik van dergelijke omvormers zorgt ervoor dat je altijd kan rekenen op een echt optimale opbrengst bij elk zonnepaneel waar gebruik van wordt gemaakt. Is er bij jou ook sprake van een zonnepanelensysteem waarbij gebruik wordt gemaakt van micro omvormers? Dan is er dus geen centrale string omvormer vereist.

Voor optimizer zonnepanelen geldt dat ze in de praktijk sterke gelijkenissen vertonen met micro omvormers. Het betreft hier een klein toestelletje welke onder elk zonnepaneel het rendement van dat individuele paneel weet te optimaliseren. Bovendien zorgt ze tegelijkertijd ook voor het monitoren van de opbrengst. Het belangrijkste verschil met het toepassen van micro omvormers? Dat er bij dit systeem wel degelijk altijd een centrale string omvormer is vereist.

Waar verder rekening mee houden bij welke omvormer zonnepanelen kopen?

Welke omvormer zonnepanelen voor jouw specifieke situatie het interessantst is wordt in de praktijk ook bepaald door een aantal extra relevante factoren. Van cruciaal belang is bijvoorbeeld dat het vermogen van je omvormer zonnepanelen optimaal moet zijn afgestemd op het totale vermogen van de zonnepanelen. Hoeveel zonnepanelen een omvormer kan “dragen” is dan ook sterk afhankelijk van datzelfde vermogen. Kijk dus altijd goed naar het vermogen van de zonnepanelen en stem daar vervolgens het vereiste vermogen van je omvormer op af. Je installateur kan je hierbij adviseren.

Bij een omvormer kopen voor je zonnepanelen doe je er in de praktijk eveneens goed aan om even de verschillende merken grondig met elkaar te vergelijken. Door de jaren heen zijn er op de markt tal van verschillende uitstekende merken van omvormers verschenen. Het gaat hierbij dan om:

 • SolarEdge omvormers;
 • SMA omvormers;
 • Growatt omvormers;
 • Goodwe omvormers;
 • Enphase omvormers;

Voor elk merk geldt dat ze uiteraard hun eigen kosten hanteren voor een omvormer. Gemiddeld gezien kan je echter voor een omvormer (afhankelijk van je zonnepaneleninstallatie) rekening houden met een kostenplaatje gelegen tussen de 750 & 1.250 euro.

Let ook op de fase van je omvormer

Welke omvormer zonnepanelen je nodig hebt is ook afhankelijk van het aantal fasen in je elektriciteitskabel die de woning binnenkomt. Wat dit betreft maken we een onderscheid tussen:

 • Een 3-fase omvormer;
 • Een 1-fase omvormer;

Het is van cruciaal belang om ook hier rekening mee te houden wanneer je overgaat tot het aankopen van een omvormer voor je zonnepaneleninstallatie. Kan je dit zelf niet vaststellen? Dan kan je zonnepaneleninstallateur je ook wat dit betreft meer duidelijkheid verschaffen.

Op welke garantie kan je rekenen bij een omvormer zonnepanelen?

Let tot slot ook altijd op de mogelijke garantie waar je aanspraak op kan maken voor jouw omvormer zonnepanelen. Op een zonnepaneleninstallatie geldt doorgaans een garantie van 2 jaar welke wordt aangeboden door de installateur. Daarna treedt de fabrieksgarantie in werking. In totaliteit is het zo dat je bij een omvormer doorgaans kan rekenen op een garantie van 5 jaar. Eventueel is zelfs 10 jaar mogelijk, alleen dient daarvoor doorgaans een extra verzekering te worden afgesloten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


Laatste nieuws