Hoeveel kw zonnepanelen er geplaatst dienen te worden op het dak van de woning is één van de eerste vragen die door heel wat toekomstige zonnepaneleneigenaars wordt gesteld. Logisch ook. Het spreekt immers voor zich dat je er graag voor zal willen zorgen dat jouw investering zo optimaal mogelijk gaat renderen. Hoeveel kw zonnepanelen je precies moet voorzien valt echter niet zomaar uit de losse pols aan te geven, in tegendeel. Er zijn in de praktijk dan ook verschillende belangrijke factoren waar op dit vlak rekening mee moet worden gehouden. Benieuwd wat deze factoren nu precies zijn en hoe jij het rendement van jouw zonnepaneleninstallatie kan optimaliseren? Dan is het zeker de moeite waard om rekening te houden met de informatie hier op deze pagina. 

Hoeveel zonnepanelen zijn er voor jouw situatie vereist?

Hoeveel kw zonnepanelen je dient te voorzien is in de praktijk altijd afhankelijk van jouw persoonlijke situatie. Experten stellen daarbij dat, wanneer zonnepanelen precies de vereiste hoeveelheid aan energie weten op te leveren de hoogste rendementen kunnen worden behaald. Dit gezegd hebbende is het zo dat het gemiddelde energieverbruik door de jaren heen toeneemt. Dit niet in het minst als gevolg van de sterk toenemende populariteit van hybride en elektrische voertuigen. Om te bepalen hoeveel kw zonnepanelen jij nodig hebt voor jouw situatie dient er rekening te worden gehouden met een aantal relevante factoren. Denk hierbij concreet aan de volgende:

  1. De opbrengst die de zonnepanelen weten te realiseren; 
  2. Hoeveel stroom er op jaarbasis wordt verbruikt; 
  3. Of er toekomstige investeringen staan gepland die het energieverbruik zullen beïnvloeden;
  4. De afmetingen, hellingshoek evenals de oriëntatie van het dak waarvan sprake is;

De reden waarom er zeker rekening moet worden gehouden met bepaalde toekomstige investeringen is omdat deze het totale energieverbruik op jaarbasis behoorlijk kunnen beïnvloeden. Denk hierbij bijvoorbeeld maar eens aan de aankoop van een elektrische auto, maar ook aan bijvoorbeeld een (hybride) warmtepomp. Het energieverbruik van vandaag hoeft dan ook zeker niet persé gelijk te staan aan het energieverbruik van morgen, in tegendeel.

Hoeveel kWh levert een zonnepaneel per dag?

Hoeveel kWh levert een zonnepaneel per dag? Dit is een uitermate belangrijke vraag die beantwoord moet worden om een realistisch beeld te kunnen krijgen van het financieel voordeel dat je met jouw zonnepaneleninstallatie kan behalen. De opbrengst van zonnepanelen wordt in eerste instantie berekend in watt. Watt is de eenheid van vermogen. Voor een LED lamp waarbij sprake is van een vermogen van 5 watt is er bijvoorbeeld sprake van een verbruik van 5 joule aan energie. Om te berekenen hoeveel watt een zonnepaneel gemiddeld per dag oplevert is het dus in eerste instantie van belang om na te gaan hoeveel watt een zonnepaneel op jaarbasis weet te leveren. We gaan hiervoor uit van  zonnepanelen met een vermogen van 360 Wp.

Dit is hét moment om zonnepanelen te kopen!

→ Je staat in de meest ultieme onderhandelingspositie! De markt is met 90% gekrompen. Bedrijven zijn wanhopig en een hoop zijn al failliet gegaan. Als je all-in zou gaan vergelijkbaar met beleggen, dan is DIT het moment! Zonnepanelen bedrijven komen met bodemprijzen, geven tablets en andere cadeau’s weg om potentiele klanten over te halen. Vergelijk nu voordat de prijzen weer stijgen:

Wanneer er sprake is van een zonnepaneel met een vermogen van 360 Wp zal je tot de vaststelling komen dat je daar gemiddeld zo’n 260 tot 327 kWh van mag verwachten. Je moet er echter wel rekening mee houden dat deze opbrengst in de praktijk wordt beïnvloed door heel wat verschillende factoren. Nemen we de ingeschatte, gemiddelde hoeveelheid en delen we deze door 365 dagen, dan betekent dat, dat we uitkomen op een gemiddelde dagopbrengst van zo’n 712 tot 895 Wh per dag. Het antwoord op de vraag hoeveel kWh levert een zonnepaneel per dag op is dan ook ongeveer 0,8. Althans in het aangehaalde voorbeeld bij een zonnepaneel van 360 Wp.

Hoeveel kWh per dag zonnepaneel? Deze factoren beïnvloeden de opbrengst!

Hoeveel kWh levert een zonnepaneel per dag? Het bepalen van de exacte opbrengst is een behoorlijk complex vraagstuk. Dat is het gevolg van het feit dat verschillende factoren een invloed uitoefenen op de opbrengst die zonnepanelen weten te realiseren. De exacte omstandigheden zijn dan ook altijd afhankelijk van de situatie in kwestie. In ieder geval is het altijd van belang om aandacht te besteden aan de invloeden zoals hieronder aangehaald: 

1.) De richting van het dak

In het meest optimale geval is het dak uiteraard op het zuiden gericht. Voor zuidwestelijke en zuidoostelijke daken geldt dat de opbrengst ongeveer 10 procent lager is gelegen. Is er sprake van een westelijke of oostelijke oriëntatie? Dan is er nog eens sprake van een extra verlies aan rendement van 10 procent. 

2.) De hellingshoek waarvan sprake is 

Hoeveel kWh per dag zonnepaneel er kan worden gerealiseerd is tevens sterk afhankelijk van de hellingshoek die wordt gerealiseerd. In het meest optimale geval is er sprake van een hellingshoek van 35 graden. Wordt hiervan afgeweken? Dan kan dat de opbrengst zeer aanzienlijk beïnvloeden.

3.) Eventuele obstakels die schaduw veroorzaken

Schaduwinval staat er algemeen om bekend een belangrijke spelbreker te zijn voor het rendement van je zonnepanelen. Het antwoord op de vraag hoeveel kWh levert een zonnepaneel per dag wordt hier dan ook danig door beïnvloed. Staan er in de omgeving van jouw woning veel hoge bomen of is er sprake van andere obstakels die zorgen voor schaduwvorming op je zonnepanelen? Dan kan dat ervoor zorgen dat je genoegen zal moeten nemen met een aanzienlijk beperkter rendement. 

4.) In welke regio je woonachtig bent

Hoeveel kw zonnepanelen er is vereist wordt ook bepaald door de regio waarin je woonachtig bent. Voor de ene regio geldt dan ook dat er sprake is van een al wat zonniger klimaat dan bij de andere het geval is. Dit is een beïnvloedende factor waar je op zich het minste invloed op uit kan oefenen. Dit tenzij je uiteraard bereid zou zijn om te verhuizen naar een andere regio wanneer je daardoor kan rekenen op een hogere opbrengst met je zonnepanelen. 

Hoeveel kw zonnepanelen? Elke situatie is anders!

Hoeveel kw zonnepanelen er precies is vereist is duidelijk sterk afhankelijk van de situatie in kwestie. Naast de hierboven aangehaalde factoren oefent bijvoorbeeld ook de aanwezige omvormer zonnepanelen een niet onbelangrijke invloed uit op het realiseerbare rendement. Een installateur kan doorgaans een goede inschatting maken van de vereiste zonnepaneleninstallatie op basis van het energieverbruik waarvan sprake is. Hou er zoals eerder op deze pagina reeds aangegeven wel rekening mee dat je energieverbruik door de jaren heen aanzienlijk kan veranderen. Het kan dan ook raadzaam zijn om hier (op voorhand) op te anticiperen.  

Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer nieuws:

Bekijk alle blogs

Elke week proberen we je te voorzien van inside informatie binnen de zonnepanelen markt. Lees informatie die je eerder niet hebt gelezen.

Installateurs overzicht