Wanneer je zonnepanelen gaat kopen zal je daarbij vooral de nodige aandacht willen besteden aan het rendement dat ermee kan worden behaald. Dat rendement wordt hoofdzakelijk bepaald door de hoeveelheid kWh die per dag kan worden geproduceerd. Hoeveel kWh per dag een zonnepaneel kan produceren wordt bepaald door allerhande verschillende factoren. Hierbij moet er voornamelijk aandacht worden besteed aan de onderstaande drie invloeden:

  1. Het aantal zonuren;
  2. De oriëntatie van de panelen (en dus het dak);
  3. De hellingshoek waarvan sprake is; 

Voor de opbrengst die een zonnepaneel weet te produceren geldt dat ze wordt uitgedrukt in een bepaalde hoeveelheid Wattpiek (afgekort Wp). Dit gezegd hebbende moet er hierbij worden opgemerkt dat een zonnepaneel van 325 Wp in de praktijk nooit daadwerkelijk die 320 Wp weet te behalen. Wil jij graag een zo precies mogelijk antwoord krijgen op de vraag hoeveel kWh per dag een zonnepaneel kan produceren? Dan moet je zeker en vast verder blijven lezen!

Hoe bereken je de hoeveelheid kWh die per dag kan worden geproduceerd?

Hoeveel kWh per dag een zonnepaneel op vlak van opbrengst weet te realiseren valt te achterhalen door het uitvoeren van een relatief eenvoudige formule. Het gaat hierbij om de volgende: Het totale vermogen in Wattpiek (Wp) * Instralingsfactor = de opbrengst in kWh. 

Voor het totale vermogen van je zonnepaneleninstallatie geldt dat ze eenvoudig te vergelijken is door het aantal zonnepanelen te vermenigvuldigen met de hoeveelheid Wp per zonnepaneel. Voor de instralingsfactor geldt evenwel dat ze zeer sterk afhankelijk is van de situatie in kwestie. Zoals eerder op deze pagina reeds aangehaald zijn er namelijk drie verschillende factoren die deze sterk kunnen beïnvloeden. Het gaat daarbij dus om het aantal zonuren op jaarbasis, om de oriëntatie van de zonnepanelen evenals om de hellingshoek waarop ze zich bevinden. 

Dit is hét moment om zonnepanelen te kopen!

→ Je staat in de meest ultieme onderhandelingspositie! De markt is met 90% gekrompen. Bedrijven zijn wanhopig en een hoop zijn al failliet gegaan. Als je all-in zou gaan vergelijkbaar met beleggen, dan is DIT het moment! Zonnepanelen bedrijven komen met bodemprijzen, geven tablets en andere cadeau’s weg om potentiele klanten over te halen. Vergelijk nu voordat de prijzen weer stijgen:

Een gemiddelde instralingsfactor van 85 procent

Vaak is het zo dat de installateur van zonnepanelen beschikt over speciale software die zeer gedetailleerd de impact van eerder genoemde invloeden mee op kan nemen in diens berekening. Anderzijds geldt voor Nederland ook dat er een bepaalde, gemiddelde instralingsfactor werd vastgesteld. Het gaat hierbij om een gemiddelde instralingsfactor van 85 procent of 0,85. In het aangehaalde voorbeeld ziet de opbrengstberekening van je zonnepanelen er dan ook als volgt uit: 

Totale vermogen is 325 Wp * de instralingsfactor van 0,85 = 275 kWh. 

Bovenstaand voorbeeld maakt duidelijk dat een zonnepaneel van 325 Wp dus in de praktijk in staat is om een gemiddelde opbrengst van 276 kWh te realiseren. Wil je ontdekken hoeveel kWh per dag een zonnepaneel kan genereren? Dan moet je dat resultaat uiteraard nog delen door 365 dagen. 

Hoeveel kWh levert een zonnepaneel in de winter?

Hoeveel kWh levert 1 zonnepaneel per dag is dus een vraag waar niet zomaar eenduidig een antwoord op kan worden gegeven. Dat de verschillen in de praktijk zo groot kunnen uitvallen is onder meer te wijten aan het verschil in zonuren waarvan sprake is. Het spreekt dan ook voor zich dat we op dit vlak een niet onaanzienlijk verschil opmerken tussen de verschillende seizoenen. 

Onderzoeken die in het verleden werden uitgevoerd hebben bijvoorbeeld aangetoond dat zomaar even (gemiddeld) 70 procent van de jaaropbrengst van zonnepanelen wordt gerealiseerd in de periode van april tot september. Voor de resterende 30 procent geldt dat ze wordt gerealiseerd in de periode van oktober tot en met maart. Bovendien is er binnen deze periode ook nog eens sprake van niet onaanzienlijke verschillen in opbrengst. 

De laagste opbrengst wordt bij zonnepanelen doorgaans gerealiseerd in de maand december. Die maand zou dan ook goed zijn voor amper 2 procent van de totale omzet. Helaas is dit ook de maand waarin we traditioneel als mensen de meeste stroom verbruiken. Dat er tijdens winterdagen sprake is van een eerder beperkte hoeveelheid kWh per dag die kan worden geleverd hoeft echter niet persé een groot probleem te zijn. De opbrengsten uit andere maanden weten dit immers veelal prima te compenseren. Het globale rendement van je zonnepaneleninstallatie moet dan ook vooral op jaarbasis worden bekeken. Wil je toch graag een meer concreet antwoord krijgen op de vraag hoeveel kWh levert een zonnepaneel in de winter? Dan moet je nog even verder blijven lezen.

Gemiddeld 2 tot 5 kWh per dag in de winter

Hoeveel kWh per dag een zonnepaneel weet te produceren ligt tijdens de winter dus een flink stuk lager dan tijdens andere periodes van het jaar. Voor één zonnepaneel geldt dan ook dat ze tijdens de wintermaanden gemiddeld tussen de 2 en 5 kWh per dag oplevert. Dit uiteraard wederom afhankelijk van de exacte omstandigheden waarvan sprake is. 

Het spreekt voor zich dat ook hierbij weer de capaciteit van het zonnepaneel eveneens mee in overweging moet worden genomen. Tegenwoordig kan je bij het merendeel van de (meest kwalitatieve) zonnepanelen al snel rekenen op een capaciteit van 300 Wp of meer. Voor één Wp geldt dat ze gemiddeld zo’n 0,85 kWh weet op te leveren. Wanneer je dit weet is het natuurlijk vrij eenvoudig mogelijk om uit te rekenen hoeveel jouw zonnepanelen zowel op jaarbasis als per dag weten te produceren. 

Het rendement van je zonnepanelen heb je niet helemaal zelf in de hand

Alle informatie die je hebt kunnen lezen op deze pagina heeft duidelijk gemaakt dat verschillende factoren een impact hebben op hoeveel kWh per dag een zonnepaneel weet te produceren. Zonnepanelen vergelijken zal duidelijk maken welke zonnepanelen je op dit vlak het potentieel beste rendement weten te bieden. De keuze van het type zonnepaneel is er uiteraard één die je als klant helemaal zelf in de hand hebt. Echter geldt dat niet voor het aantal zonuren waar je op kan rekenen. 

Tijdens een goede, zonnige winter kan de gemiddelde dagopbrengst nog steeds ver boven het verwachtte gemiddelde uitstijgen. Is er echter sprake van een zeer grauwe, grijze winter met zeer weinig zonuren? Dan ga je dat uiteraard voelen in de opbrengsten. Hoeveel kw zonnepanelen weten te produceren is ook altijd sterk afhankelijk van de omstandigheden op (en rond) het dak waar ze op terug te vinden zijn. Ook dit heb je niet helemaal zelf in de hand. Door te zorgen voor de meest gunstige omstandigheden kan je uiteraard wel een zo optimaal mogelijk rendement nastreven.

Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer nieuws:

Bekijk alle blogs

Elke week proberen we je te voorzien van inside informatie binnen de zonnepanelen markt. Lees informatie die je eerder niet hebt gelezen.

Installateurs overzicht